דלג לתוכן
קופות גמל

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל - מילון קופות גמל

מודל השקעות לניהול כספי החיסכון בקרן פנסיה, קופת גמל ופוליסת הביטוח, לפיו מושקעים נכסי המבוטחים במודל גם בהתאם לגיל העמיתים במסלול באופן שיקטין את רמת הסיכון בניהול ההשקעות ככל שעולה גילו של העמית. המודל מעביר את כספי החוסך באופן אוטומטי ממסלול למסלול בהתאם לגיל העמית - מסלולי ההשקעה מהם מורכב המודל הינם: מסלול עד גיל 50, מסלול מגיל 50 ועד לגיל 60, מסלול מגיל 60 ואילך.

אני רוצה להצטרף

קופת גמל
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף