דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל מרכזית - מגדל מרכזית לפיצויים

הקופה שדואגת לפיצויים של העובדים שלך

קופת גמל שמרכזת עבורך את כל כספי הפיצויים של העובדים שלך. הכספים שהופקדו בקופה מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדי שלך הזכאים לכך. בהתאם להוראות הרגולציה, החל משנת 2011 ואילך, לא ניתן לבצע הפקדות לקופת גמל מרכזית לפיצויים. באפשרותך לפתוח חשבון חדש לצורך ניוד כספי קופה קיימת מחברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת.

מהי קופת הגמל מגדל מרכזית לפיצויים?

 

על פי חוק פיצויי הפיטורין, כל מעסיק מחוייב לשלם פיצויי פיטורין לעובדיו בגובה המשכורת של עובדיו בכל שנת עבודה.
חובה זו מייצרת למעסיק התחייבויות שהולכות וגדלות משנה לשנה.

כיוון שההפקדות לקופת גמל מרכזית לפיצויים, מוכרות לצורכי מס, הרי שהקופה מאפשרת למעסיק לקבל הכרה בהוצאות אלו ששולמו כפיצויים למעבידים.
תשואות הקרן, מסייעות למעסיק לממן את ההתחייבויות שלו בגין פיצויי פיטורין.

עם קופת הגמל המרכזית לפיצויים של מגדל יוכל המעסיק להנות גם מהנסיון והיציבות של מגדל בניהול קופת הגמל, וכן מהתאמת הקופות לצרכיו.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך