דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

אובדן כושר עבודה - מילון חיסכון פנסיוני

מצב בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, כמוגדר בפוליסה, כתוצאה ממחלה או מתאונה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף