דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

תקופת המתנה - מילון חיסכון פנסיוני

פרק זמן העובר מקרות מקרה הביטוח ועד למועד בו מתחילה זכאותו לקבלת פיצוי בגין מקרה זה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף