דלג לתוכן

תקופת המתנה - מילון חיסכון פנסיוני

פרק זמן העובר מקרות מקרה הביטוח ועד למועד בו מתחילה זכאותו לקבלת פיצוי בגין מקרה זה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס