דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

תקרת שכר לקרן השתלמות - מילון חיסכון פנסיוני

גובה השכר המירבי שהמעביד יכול להפריש ממנו לקרן ההשתלמות של העובד, בלי שההפקדה תחשב כהכנסה חייבת במס בידי העובד כבר במועד ההפקדה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף