דלג לתוכן

תוספת מקצועית - מילון חיסכון פנסיוני

מבוטח העוסק במקצוע המוגדר ע"י חברת הביטוח כמסוכן מן הרגיל משלם תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד הנובע מעיסוקו.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס