דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

שחרור מתשלום פרמיות - מילון חיסכון פנסיוני

ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ואשר משחרר את המבוטח מהצורך להמשיך ולשלם את דמי הביטוח. בתקופה זו נשמרים כל הכיסויים הביטוחיים ואף ממשיך החיסכון לגיל פרישה כפי שהיה ערב קרות מקרה הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף