דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

פוליסה מעורבת/קלאסית - מילון חיסכון פנסיוני

התכנית המשלבת חיסכון וריסק. סכום הביטוח ישולם למוטב לאחר מות המבוטח במשך תקופת הביטוח. בחיי המבוטח, בתום תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום הביטוח או ערך הפדיון, הגבוה מביניהם.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף