דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

תוספת רפואית - מילון חיסכון פנסיוני

מבוטח שמצב בריאותו מעלה את הסיכון לקרות מקרה הביטוח משלם תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף