דלג לתוכן

תוספת רפואית - מילון חיסכון פנסיוני

מבוטח שמצב בריאותו מעלה את הסיכון לקרות מקרה הביטוח משלם תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס