דלג לתוכן

הנחה - מילון חיסכון פנסיוני

ההפרש בין הפרמיה התעריפית לבין הפרמיה בפועל. הנחה יכולה להיות לכל תקופת הביטוח או לתקופה מוגבלת.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס