דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

אגרות חוב מיועדות - מילון חיסכון פנסיוני

אגרות חוב מיוחדות שמונפקות ע"י המדינה ואשר קרנות הפנסיה וחברות הביטוח רוכשות, בגין מי שזכאי לכך ו/או בהיקפים המותרים לכך, מכספי המבוטחים. האגרות צמודות למדד ונושאות ריבית המובטחת ע"י המדינה.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף