דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר - מילון חיסכון פנסיוני

הסכומים שהחברה מנכה מהחיסכון המצטבר בשיעור המפורט בדף פרטי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף