דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

מאזן - מילון חיסכון פנסיוני

דוח כספי המציג את מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה למועד מסוים (יום המאזן). לעיתים משתמשים במונח זה באופן מושאל למערכת הדוחות הכספיים הכוללת של החברה.
מבנה ותזמון פרסום המאזן נקבע עפ"י חוק.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף