דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

מקדם חלוקה לקצבה - מילון חיסכון פנסיוני

ערך מספרי על פיו ממירים את סכום החיסכון, הצבור בתוכנית במועד ההמרה, לקצבה חודשית.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף