דלג לתוכן

מקדם חלוקה לקצבה - מילון חיסכון פנסיוני

ערך מספרי על פיו ממירים את סכום החיסכון, הצבור בתוכנית במועד ההמרה, לקצבה חודשית.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס