דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

תוכנית הונית.

בקצרה: תוכנית הונית במסגרת חיסכון פנסיוני היא קופת גמל שמשלמת לעמית או למוטביו את הכספים הצבורים בה כסכום חד פעמי = הוני. קופות גמל הוניות היו תקפות עד שנת 2007, כאשר בעקבות שינוי חקיקה, החל משנת 2008 הן מוגדרות קופה לא משלמת לקצבה.
בהרחבה: תוכנית הונית היא תוכנית ביטוח פנסיונית שבה המבוטח או שאיריו מממשים את זכויותיהם ופודים את סכומי הכסף שנצברו בה כתשלום של סכום חד פעמי (הוני) ולא בצורה של קצבה חודשית . קופות גמל הוניות היו תקפות בישראל עד לשנת 2007, כאשר בעקבות שינוי חקיקה, החל משנת 2008 הן מוגדרות קופה לא משלמת לקצבה. כך, התוכנית שהוגדרה בעבר כ"תוכנית הונית" שכאמור משלמת למבוטח את הכסף כסכום חד פעמי, מוכרת כיום בשם "קופת גמל לא משלמת לקצבה".

עבור חוסכים שפתחו קופת גמל בתוכנית הונית, הרי שהם אינם רשאים למשוך ממנה את כספי התגמולים שהופקדו בה לאחר שנת 2008, וביכולתם להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה, ומשם לקבל את הכסף כקצבה חודשית בלבד ולא הונית חד פעמית.
למרות כל אלו, מבוטח שזכאי לקבלת קצבה חודשית בסכום שלא פוחת מסכום הקצבה המינימלי שקבוע בחוק, כן יוכל למשוך את הכסף, אולם מדובר בסכום חד פעמי מוגבל באמצעות תהליך של היוון הקצבה.
ההיגיון שעומד מאחורי החלטת האוצר שלא לאפשר יותר תוכנית הונית מ-2008, היא להבטיח למבוטח תשלומי קצבה סדירים ורצופים לאורך זמן וחודש בחודשו, שיהוו עבורו יציבות כלכלית קבועה וממושכת וימנע ממנו ל"שרוף" את הכסף בפעם אחת, אם היה מקבל אותו בצורה הונית וחד פעמית.
במשיכה הונית אומנם המבוטח מקבל באופן חד פעמי סכום כסף לא מבוטל, אולם תמיד קיים החשש כי לא יידע לנהל אותו בתבונה, וכי הוא ייאזל בתוך פרק זמן קצר יחסית עוד לפני שהצליל לממש את מטרותיו וצרכיו השונים.
כיום, בישראל, תוכנית הונית מתאפשרת רק באמצעות קרן השתלמות שהיא האפיק הפנסיוני היחיד שמאפשר למשוך את כל סכומי הכסף שהופקדו בה בפעם אחת וליהנות גם מפטור ממס.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף