דלג לתוכן
ביטוח משכנתא ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא

מהו ההבדל בין הלוואה למשכנתא?

למרות שרוב מכריע של הציבור מבין שמשכנתא היא ההלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח במהלך חייו, עדיין מעניין להתעכב לרגע על ההבדלים בין משכנתא לבין הלוואה רגילה וסטנדרטית. ככלל, משכנתא נלקחת כיום לצורך רכישת דירה בלבד, שעלותה גבוהה מאוד לאדם הסביר. בשל כך, ככל שמחיר הבית שנרכש גבוה יותר - כך יקשה על אדם מן השורה לשלם תמורתו באופן מלא וחד פעמי, ולרבים מאיתנו כלל לא עומד הון עצמי פנוי של מיליוני שקלים לרכישה שכזו. מנגד, הלוואה, מן הסתם, מיועדת עבור לווים שמעוניינים בסכום כסף צנוע יותר לצורך מטרה מוגדרת וספציפית, כמו לסגור מינוס גדול בבנק, לממן אירוע משפחתי חשוב, לרכוש רכב חדש, או לשלם עבור טיפול רפואי או קוסמטי יקר.
כך או כך, בשני המקרים, מדובר בלקיחת כסף מבנק או מגוף מממן אחר, תוך התחייבות להחזר תשלומים חודשי וחתימה על ערובות מתאימות שיבטיחו את החזר ההלוואה. יחד עם זאת, ובאופן ברור למדי, קיים הבדל מהותי בין שני סוגי ההלוואות. בעוד שהלוואה רגילה לוקחים עבור סכומי כסף קטנים יחסית, הנעים בין כמה עשרות אלפים למאות אלפים בודדים - הלוואת משכנתא, לעומת זאת, ניתנת עבור סכומים גדולים ומשמעותיים ביותר, לרוב מעל 100,000 ₪ ועד למיליונים בודדים. הבדל נוסף הוא שבעוד שהלוואה ניתנת להחזר לטווח זמן קצר, העומד על מספר חודשים ועד 7 שנים, הרי שמשכנתא נפרשת על פני שנים ארוכות, ומוחזרת לרוב בטווח של 4-30 שנים.

שוני מהותי נוסף בין הלוואה למשכנתא הוא בכך שהלוואה רגילה יכולה להינתן על ידי הבנק באופן מיידי, כמעט מהרגע להרגע, כשרוב הבנקים אפילו מאפשרים לעשות זאת ישירות דרך אתר האינטרנט שלהם או האפליקציה. לרוב ניתנת ההלוואה ללא צורך בשעבוד של נכס כלכלי של הלווה, אלא נשענת על היכרות של סניף הבנק עם בעל החשבון, ולכן ברוב מכריע של המקרים, לווה ייקח הלוואה מסניף הבנק בו מתנהל חשבונו, ולא מבנק אחר. לעומת זאת, משכנתא ניתן לקבל בכל בנק העוסק במשכנתאות, ללא תלות לבנק הספציפי בו מנוהל החשבון של הלווה. תהליך נטילת משכנתא אורך כחודשיים בממוצע, כאשר על הלווה להציג לבנק את יכולותיו הכספיות, תלושי משכורת ואישורים נוספים המעידים על מצבו הכלכלי. בנוסף, כאשר לקיחת משכנתא מחייבת שעבוד הדירה שבטאבו, בדיקות רבות והעברת מסמכים לא מעטים, בהם: שמאות, רישום המשכנתא בטאבו, ביטוח משכנתא, ועוד.

יתרונות המשכנתא
משכנתא, כאמור, היא הלוואה לטווח ארוך מאוד, וניתן לקחתה לעשרות שנים קדימה (מ-4 עד 30 שנה) ובהחזר חודשי נמוך יחסית. ניתן לקחת כל סכום עבור המשכנתא לאחר שהלווה הוכיח כי לו יכולת החזר, וכי סכום המשכנתא מהווה אחוז מסוים משווי הבית שנקבע מראש. ללווי המשכנתא עומדים כמה מסלולים להחזר התשלומים - החזר קבוע וצמוד מדד, החזר קבוע שאינו צמוד מדד, ריבית משתנה לפי ריבית בנק ישראל, ועוד. בנוסף, משכנתא נחשבת לרוב הלוואה בטוחה למדי עבור הבנק, הן מפני שהבית שרכשתם משועבד לטובתו ומהווה ערובה להחזר ההלוואה, והן כי הלווה מחוייב ברכישת ביטוח משכנתא.
בהקשר זה חשוב לדעת שביטוח משכנתא מחוייב על פי חוק לכל רוכש דירה הלוקח המשכנתא, וכולל 2 כיסויים עיקריים - ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה. ביטוח חיים למשכנתא מספק הן ללווים והן לבנק הגנה ביטוחית על בכל מקרה שחס וחלילה הלווה נפטר טרם השלים את החזרי התשלום במשכנתא. במצב זה, מעבירה חברת הביטוח לבנק את יתרת המשכנתא שטרם שולמה, וזאת במטרה להקל על בני המשפחה של המנוח ולא להעמיס עליהם תשלומים שלא יוכלו לעמוד בהם. לצד ביטוח החיים למשכנתא, יש לרכוש גם ביטוח מבנה, המספק כיסוי ביטוחי בכל מצב בו נגרם נזק לנכס ושוויו ירד כתוצאה משריפה, אסון טבע וכו'.


חסרונות משכנתא
ללקיחת משכנתא ישנם גם כמה חסרונות, שכדאי לשים אליהם לב, בהם: משך ההלוואה המינימלי הוא לא פחות מ-4 שנים, וניתן לקחת מסכום מסוים, ולא מסכום נמוך במיוחד. לכל פתיחת תיק משכנתא נלוות עלויות נוספות ולא מבוטלות, כמו שמאי, ביטוח משכנתא, עמלת פתיחת התיק בבנק, רישום השיעבוד, שכ"ט של עו"ד המטפל ברכישה, ועוד. כמו כן, לא מדובר בתהליך קצר, אלא בפרוצדורה ארוכה הדורשת מסירת מסמכים שונים ורבים לבנק, כדי שיחליט שהלווה אכן רשאי לקחת את המשכנתא ויוכל לעמוד בהחזרים החודשיים, בשל כך הוא יידרש להציג תלושי משכורת ו/או לחשוף את מצבו הכלכלי העכשווי.

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף