דלג לתוכן
תביעות ביטוח עסקים
תביעות ביטוח עסקים

הגשת תביעה לנזק או חוסר בביטוח ימי ואווירי

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

א. עליך להגיש את התביעה בכתב בצירוף טופס הגשת תביעה הודעה על נזק או חוסר בביטוח ימי ואווירי באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות המחלקה הימית ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ" (במידה ואין סוכן).

ב. יש לעדכן מידית את מחלקת תביעות ימי, על פי הפרטים הבאים:

רפאל שיף - מייל: raphaels@migdal.co.ilטלפון: 076-886-6744 | פקס: 03-5688924
ויקי ליאון - מייל: vikil@migdal.co.ilטלפון: 076-886-5077 | פקס: 03-5637102

דגשים:

א. מיד עם קבלת ההודעה על חשש לנזק/חוסר יש לשלוח מחאות לכל הגורמים המעורבים בהובלת המטען.

ב. אין לקבל משלוח שיש עליו חשש לנזק ו/או חוסר ללא הערה מתאימה ע"ג מסמכי השינוע הרלוונטיים (תעודת משלוח יבשתית או אחר).

ג. אין לשחרר מטען עם סימני נזק חיצוניים מהנמל. במקרים אלה יש להודיע לחברת הביטוח לקבלת הנחיות.

ד. אין לפתוח מטען אשר הגיע עם סימני נזק חיצוניים ללא אישור המבטח ובכל מקרה אין לסלק את האריזה החיצונית.

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה הודעה על נזק או חוסר בביטוח ימי ואווירי הכולל תיאור מקרה מפורט.

ב. חשבון ספק.

ג. שטר מטען - אווירי (מאסטר ובית)/ימי (המשלח וחברת הספנות).

ד. טופס איתור ממ"ן/Swissport לאווירי/תעודת שער לימי.

ה. רשימון יבוא/יצוא.

ו. תעודת הובלה יבשתית בארץ ובחו"ל.

ז. מכתבי מחאה - יש לוודא כי נשלחו מכתבי מחאה לכל הגורמים המעורבים (חברת התעופה, סוכן האוניה, המשלח וכד').

ח. דו"ח שמאי.

ט. דף מניה בימי.

י. צילומים.

יא. רשימת אריזה.

יב. תוספת הפוליסה רלוונטית לנזק/חוסר.

יג. כל מסמך רלוונטי לתביעה.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת התביעה בחברה: התביעה תיפתח בחברה עם קבלת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. ברור החבות והיקפה: מהמועד שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה ותוך 30 יום, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • אישור/תשלום התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.
  • תשלום חלקי ומשלוח הודעה בהתאם.
  • הודעת פשרה ומשלוח מכתב בהתאם.
  • הודעת המשך בירור תישלח במקרים בהם נדרש לחברה פרק זמן נוסף לבירור התביעה.
  • דחיית התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.

תוכל להתעדכן בסטאטוס הטיפול בתביעה באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון: 076-886-6744/076-886-5077

בימים א'-ה' בשעות 08:30 עד 16:00

4. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

פקס או דוא"ל על פי הפרטים הרשומים בסעיף 1 ב' לעיל.

- דואר ישראל בכתובת: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקה ימית, יצירה 3 קריית אריה פתח תקווה.

חשוב להקפיד להוסיף על גבי המסמכים מספר תביעה ות"ז של התובע. רצוי להוסיף מספר פוליסה ותאריך אירוע ו/או התאריך בו נודע על הנזק או החוסר (ככל שהם רלוונטיים ונמצאים ברשותך).

תביעות ביטוח ימי ואווירי