דלג לתוכן
ביטוח עסקים

מגדל לעסק + ביטוח ליחידות אירוח וצימרים

תכנית ביטוח ליחידות אירוח עם פרמיות תחרותיות והשתתפות עצמית נמוכה

כבעלי עסק לניהול יחידות אירוח, יש לך דאגות רבות ומוטלת עליך האחריות לשלומם של האורחים, לחפציהם האישיים וכמובן לפרנסת משפחתך. תכנית הביטוח יחידות אירוח, מותאמת לסיכונים הייחודיים הקיימים בניהול עסק מסוג זה, ומאפשרת לך לרכוש חבילת כיסוי, בהתאם לגודל ולמספר יחידות האירוח שברשותך, כך שניתן להתפנות לניהול העסק בראש שקט ונקי מדאגות.

מה כולל הביטוח ליחידות אירוח וצימרים?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • מניעת גישה - הפסד הכנסות שמקורן בחסימת הגישה אל יחידת האירוח כתוצאה מאובדן או נזק פיזי לרכוש הנמצא בסמיכות לחצר שלך, אך איננו חלק ממנה.
  • השבתה עקב שריפת חורש טבעי - הפסד הכנסות הנובע מהעדר תפוסה של יחידת האירוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, או מביטול הזמנות, כתוצאה משריפת חורש טבעי בסביבת יחידת האירוח ומחוץ לה.
  • קלקול תכולת מקרר.
  • כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בשל מזון המסופק בבתי האירוח.

 

אפשר לרכוש הרחבות לכיסוי תכשיטים וחפצי ערך של האורחים עד 1,000 ₪ לפריט ועד 5,000 ₪ ליחידת אירוח.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

שאלות ותשובות

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך