דלג לתוכן
ביטוח עסקים

ביטוח סייבר לעסק

פוליסת ביטוח סייבר לעסקים ומשרדים נועדה לכסות נזקים למבוטח ו/או לצד שלישי כתוצאה מחדירה ו/או ניסיון חדירה בלתי מורשת למערכות המידע של המבוטח.

חלק משמעותי מהפעילות העסקית הגלובלית עבר בעשור האחרון לעשות שימוש באמצעות האינטרנט ובאמצעים טכנולוגיים ולצד הערך העצום שיש לטכנולוגיה ולדיגיטציה עבור פעילותן של חברות רבות, היא חושפת אותן גם לסיכונים לא מבוטלים כאשר המשמעותי מביניהם הוא הסיכון שבהתקפות סייבר. פוליסה זו נועדה לכל אדם, גוף משפטי או ארגון המעוניין להגן על עצמו מפני נזק שיכול להיגרם כתוצאה מאירוע סייבר.

מה כולל ביטוח סייבר לעסק?

  • הגנה לבית העסק הכולל כיסוי עלויות והוצאות, אובדן רווחים עקב  אירוע  אבטחת מידע וכיסוי בגין סחיטת סייבר.
  • חבות המבוטח כלפי צד שלישי הכולל כיסוי להפרת סודיות בנתונים אישיים וכיסוי חבות בגין תכני מדיה.
  • חיתום מהיר ודיגיטלי - חיתום מהיר המתבצע באופן דיגיטלי לבדיקת רמת החשיפה של בית העסק למתקפות סייבר והגדרת הסיכון.
  • מוקד סייבר 24/7 - המוקד מעניק תמיכה מקצועית בעת אירוע (מוגבל ל - 72 שעות מההודעה על האירוע) ונותן פתרונות מקצועיים לכל הצרכים העולים בכל שלבי האירוע.
  • מגנים על העסק כל הזמן - במהלך חיי הפוליסה תבצע סריקה תקופתית של מערכות המחשוב של המבוטח לבחינת שינוי ברמת הסיכון.

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד.
הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

שאלות ותשובות

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך