דלג לתוכן

מגדל הנדסי - ביטוח לעבודות קבלניות

כיסוי ביטוחי לפרוייקט, מתחילתו ועד סופו

יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבנייה לסיכונים נלווים של נזק למבנה, ו/או לעובדים ו/או לצדדים שלישיים. לפיכך הוא זקוק לפוליסה ייעודית אשר תעניק מענה מקיף ונרחב לצרכיו ותספק כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד סופו. המחלקה לביטוח הנדסי מתמחה בתחום הנדסי על כל היבטיו ובעלת ניסיון רב. המחלקה פועלת למתן מענה מקצועי ומקיף לפרויקטים מסוגים שונים, כדוגמת בניית מפעלים, מבני תעשיה ומשרדים, עבודות הנדסה אזרחיות וימיות, שדות סולאריים, מבני מגורים, בתים פרטיים ועוד.

מה כולל ביטוח מגדל עבודות קבלניות?

  • ביטוח רכוש - מכסה את עבודות ההקמה של הפרויקט או חלק ממנו כתוצאה מאבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי מראש, לרבות הוצאות נלוות.
  • ביטוח כלפי צד שלישי - מכסה את אחריות המבוטח על פי דין בגין נזקי גוף ו/או רכוש לצד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי שאירע במהלך ביצוע העבודות.
  • ביטוח חבות מעבידים - מכסה את אחריות המבוטח בגין תביעות העובדים בפרויקט כתוצאה מתאונת עבודה.


פתרונות לכיסויים נוספים:

  • ביטוח אחריות מקצועית/חבות המוצר לעבודות - ביטוח שנתי בהתאם למחזור העבודות השנתי של הקבלן.
  • ביטוח אובדן רווחים לפרויקט - תוך שיתוף פעולה עם מערך מבטחי משנה וברוקרים מהמובילים בתחום זה.
  • ביטוח ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - המבטח את הכלים ההנדסיים המשמשים לעבודות הפרוייקט.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד.
הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף למימושך