דלג לתוכן
ביטוח עסקים

מגדל צ.מ.ה - ביטוח לציוד מכני הנדסי

ביטוח צ.מ.ה מכסה נזקים לציוד הנדסי כבד

אם בבעלותך, או תחת אחריותך, ציוד הנדסי כבד, אתה בוודאי מודע לסיכונים הרבים אליהם חשוף ציוד זה. ביטוח מגדל צ.מ.ה מכסה נזקים שארעו לציוד הנדסי כבד, הן במהלך העבודה והן בזמן שהציוד עמד ללא שימוש. ביטוח צ.מ.ה במגדל הינו על בסיס כל הסיכונים ומכסה נזק תאונתי חיצוני לכלי, כאשר ניתן להרחיב את הביטוח לכלול חבות כלפי צד שלישי לנזקי רכוש ולנזקי גוף.

מה מכסה ביטוח ציוד מכני הנדסי?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • נזקים שאירעו לציוד מכני כבד
  • סיכונים מנזק תאונתי חיצוני

 

ניתן להרחיב את הביטוח לביטוח צד שלישי לנזקי רכוש ולנזקי גוף.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך