דלג לתוכן
ביטוח נסיעות לחו"ל

ניתוחים פרטיים בחו"ל - כל מה שרציתם לדעת

ניתוחים פרטיים בחו"ל

בריאות היא הדבר החשוב ביותר בחייו של אדם, וחשוב להקפיד על אורח נכון על מנת לשמור על גופנו במצב בריא ואיתן ככל האפשר. יחד עם זאת, כל אחד מאיתנו עלול להיקלע למצב רפואי סבוך שהטיפול המיטבי עבורו נמצא דווקא בחו"ל - בין אם מדובר על ניתוחים פרטיים בחו"ל או על טיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל.
במקרים אלו, עלויות הטיפול יכולות להיות גבוהות במיוחד ובלתי צפויות, ורצוי מאוד שהשיקול הכלכלי לא יגרום לאף אחד לוותר על הטיפול הנכון, הרחב והמקיף ביותר לבעיה הרפואית שלו.
כאן נכנסת לתמונה הכיסוי לניתוחים בחו"ל ולטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל בביטוחי הבריאות של מגדל. ביטוח ניתוחים בחו"ל מאפשר לבחור את הרופא המטפל ואת מקום ביצוע הניתוח, או לבחור טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ולקבל החזר להוצאות הנלוות, כולל כיסוי הוצאות לתקופת ההחלמה בארץ.

במסגרת ביטוח הבריאות, ההרחבה עבור ניתוחים - בחו"ל, תבטיח לכם שבעת מחלה או מצב חירום רפואי, חלילה, תקבלו את הטיפול הטוב ביותר במהירות מירבית וביעילות מקסימלית ברגעים שבהם אתם זקוקים יותר מכל לטיפול הרפואי הטוב ביותר.

מה כולל הכיסוי של ביטוח ניתוחים פרטיים בחו"ל?

 • התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל
 • הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, כולל שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז, כולל אשפוז טרום ניתוח
 • הוצאות טיסה ושהייה למבוטח ולמלווה
 • הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל
 • המשך מעקב רפואי בחו"ל
 • הטסה רפואית
 • הוצאות הטסת הגופה
 • כיסוי לשכר אחות פרטית בעת אשפוז, הניתן למבוטח בביתו בישראל או בבית החולים בחו"ל
 • הנחה במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל למלווה
 • המשך הוצאות בישראל לאחר ניתוח בחו"ל: הוצאות החלמה, פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית, ריפוי בעיסוק עקב הניתוח, שיקום כושר הדיבור, פיצוי חד פעמי בגין מוות כתוצאה ישירה מהניתוח
 • הוצאות טיפול מחליף ניתוח בחו"ל, כולל: התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל, שכר המטפל המעניק טיפול מחליף ניתוח בחו"ל, הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או במרפאה בחו"ל, הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל במהלכו בוצע הטיפול מחליף ניתוח, עד 200% מעלות הניתוח שהטיפול בא להחליפו בישראל

  המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים
  הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים
  המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.