דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה

כל הדרכים להפקיד כספים במגדל

באפשרותך לבחור מבין 2 אפשרויות להפקיד כספים במגדל:

 •  באמצעות הוראת קבע
  במידה וקיימת הוראת קבע פעילה (הרשאה לחיוב חשבון) באפשרותך לבקש הגדלה של הוראת הקבע או גביה חד פעמית בסכום.
  ניתן להקים הוראה לחיוב חשבון מהבנק שלך ולבקש להפקיד סכום מסוים מידי חודש או גביה חד פעמית.
  להנחיות לפתיחת הרשאה >

 •  באמצעות העברה בנקאית
  ניתן לבצע העברה בנקאית של הסכום שברצונך להפקיד לפי הפרטים הבאים:

  הפקדה עבור: קרן פנסיה
  שם המוטב: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 29384259
  כתובת למשלוח אסמכתא: reshima@migdal.co.il

  הפקדה עבור: קופת גמל / גמל להשקעה / קרן השתלמות
  שם המוטב: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 29920657
  כתובת למשלוח אסמכתא: mokedge@migdal.co.il

  הפקדה עבור: ביטוח מנהלים / ביטוח פרט
  שם המוטב: מגדל חברה לביטוח בע"מ

  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 24177588
  כתובת למשלוח אסמכתא: gviahaatbank@migdal.co.il


  הפקדה עבור: ביטוח אלמנטרי (רכב/דירה/עסק)
  שם המוטב: מגדל חברה לביטוח בע"מ

  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 21292332
  לציין בהערות: שם מלא + מספר ת.ז. , עבור ביטוח כללי + מספר פוליסה / תביעה
  (לדוגמא: ישראל לישראלי, מס ת.ז 00000000, הפקדה עבור ביטוח כללי פוליסה 2222222)
  כתובת למשלוח אסמכתא: gviaelmbank@migdal.co.il