דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה

כל הדרכים להפקיד כספים במגדל

באפשרותך לבחור מבין 2 אפשרויות להפקיד כספים במגדל:

 •  באמצעות הוראת קבע
  במידה וקיימת הוראת קבע פעילה (הרשאה לחיוב חשבון) באפשרותך לבקש הגדלה של הוראת הקבע או גביה חד פעמית בסכום.
  ניתן להקים הוראה לחיוב חשבון מהבנק שלך ולבקש להפקיד סכום מסוים מידי חודש או גביה חד פעמית.
  להנחיות לפתיחת הרשאה >

 •  באמצעות העברה בנקאית
  ניתן לבצע העברה בנקאית של הסכום שברצונך להפקיד לפי הפרטים הבאים:

  שם המוטב: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 29920657
  הפקדה עבור: קופת גמל / גמל להשקעה / קרן השתלמות
  כתובת למשלוח אסמכתא: mokedge@migdal.co.il

  שם המוטב: מגדל חברה לביטוח בע"מ

  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 24177588
  הפקדה עבור: ביטוח מנהלים / ביטוח פרט
  כתובת למשלוח אסמכתא: gviahaatbank@migdal.co.il


  שם המוטב: מגדל חברה לביטוח בע"מ
  מספר בנק: 10
  מספר סניף בנק: 800
  מספר חשבון: 21292332
  הפקדה עבור: ביטוח אלמנטרי (רכב/דירה/עסק)
  כתובת למשלוח אסמכתא: gviaelmbank@migdal.co.il

  ** חשוב בסעיף הערות נדרש לרשום פרטים אשר יזהו את המפקיד ועבור מה ההפקדה,
  לדוגמה: ישראל לישראלי, מס ת.ז 00000000, הפקדה עבור גמל להשקעה