דלג לתוכן
קרנות פנסיה

מגדל מקפת אישית - מסלולים

קרן פנסיה חדשה מקיפה המעניקה לעמיתיה הגנה מקיפה

קרנות פנסיה מעניקות פתרון מלא לשכירים ולעצמאים בכל רמות השכר. קרן פנסיה חדשה מקיפה מעניקה הגנה כלכלית וביטוחית לפרישה, אובדן כושר עבודה או מוות.

כל הפתרונות בשבילך

גמישות גדולה בבחירת המסלול הביטוחי מאפשרת לך בעת ההצטרפות לבחור את המסלול המתאים למצבך המשפחתי והאישי בצורה האופטימאלית ולעבור בין המסלולים לאורך כל תקופת חברותך. מגוון המסלולים ויכולת הבחירה בגיל פרישה (60, 62, 64 או 67 לאישה ולגבר), מאפשרים לך להתאים לעצמך את התכנית המתאימה למצבך האישי (גיל, מצב משפחתי) ולתכניות ביטוח וחסכון אחרות שיש לך.

  • מסלול ביטוח 75% לנכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) (מסלול ברירת המחדל).
  • מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה).
  • מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).
  • מסלול ביטוח 75% לנכות ו- 40% לשארים.
  • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו- 100% לשארים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה).
  • מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו- 40% לשאירים.
  • מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה).
  • מסלול ביטוח לבן נבחר עם מוגבלות.
  • מסלול ביטוח אישי. 

 

כל המסלולים פתוחים להצטרפות בפני כל עמית, על פי בחירתו (בכפוף לחיתום רפואי ככל שנדרש), ובכל שלב לאורך תקופת חברותו.

לתעודת הכשר מגדל מקפת אישית - העדה החרדית >

לתעודת הכשר מגדל מקפת אישית - בית יוסף >