דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

משלוח בקשה לרישום הערה לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

בקשה לרישום הערה לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, ניתן להגיש באחת מן האפשרויות הבאות ע"י מילוי הטפסים הרלוונטים:

בדואר רשום:

מגדל חברה לביטוח, עבור היחידה המקצועית, ת"ד 3063 קרית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951106 .
כתובת זו רלוונטית עבור פוליסות ביטוח חיים.

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, עבור היחידה המקצועית, ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951106 .
כתובת זו רלוונטית עבור קרן פנסיה מקפת, קרן פנסיה ותיקה יוזמה וקופת גמל.

במידה ומילאת טפסים הרלוונטיים הן למגדל והן למגדל מקפת, באפשרותך להעבירם במרוכז לכתובת של מגדל חברה לביטוח.

במסירה אישית של טפסי מגדל ו/או טפסי מקפת קרנות פנסיה באחד מסניפי החברה:

להלן טפסים נוספים לשימושך: