דלג לתוכן

 

ההלוואה שקיבל המבוטח מהמלווה, הבטחת החזרתה בקרות מקרה הביטוח, ביקש המבוטח לבטח את חייו במסגרת פוליסה זו, בסכום הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף