דלג לתוכן

 

מקרה הביטוח הינו מותו של המבוטח לאחר תחילת תקופת הביטוח ולפני תום תקופת הביטוח. היה בפוליסה יותר ממבוטח אחד, יהיה מקרה הביטוח מותו של כל אחד מהם, לאחר תחילת תקופת הביטוח ולפני תום תקופת הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף