דלג לתוכן

 

סכום הכיסוי המקסימלי אותו מתחייב המבטח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה שברשותך. 

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף