דלג לתוכן

 

מוסד פיננסי שנקבע על ידי המבוטח בהצעה לביטוח, בעל רישיון למתן הלוואה, הזכאי לתגמולי ביטוח בהתקיים חבות החברה לתשלום, בכפוף לתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף