דלג לתוכן

 

התקופה ממועד תחילת הביטוח ועד לסיומו, כפי שצוין בטופס ההצעה ובכפוף לתנאי הפוליסה. 

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף