דלג לתוכן

 

פיצוי הוא סכום כספי, בדרך כלל הידוע מראש שמשולם ללא קשר או תלות בהוצאות כספיות של המבוטח (קבלות). המבוטח זכאי לסכום כספי מלא או חלקי בהתאם לתנאי הפוליסה בעת מקרה ביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף