דלג לתוכן

 

המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לקבות מרפסות, צנרת, צנרת גז, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות, ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע, ואם הדירה מצויה בבית משותף - גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה לרבות מחסן.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף