דלג לתוכן
ביטוח חיים

תקופת המתנה - מילון ביטוח חיים

פרק זמן העובר מקרות מקרה הביטוח ועד למועד בו מתחילה זכאותו לקבלת פיצוי בגין מקרה זה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף