דלג לתוכן

תקופת המתנה - מילון ביטוח חיים

פרק זמן העובר מקרות מקרה הביטוח ועד למועד בו מתחילה זכאותו לקבלת פיצוי בגין מקרה זה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס