דלג לתוכן
ביטוח חיים

ניכוי ממס - מילון ביטוח חיים

אחת מהדרכים לתת הטבות מס היא באמצעות הקטנת ההכנסה החייבת בתשלום מס. אדם שהפקיד כספים לקופת גמל או שרכש ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מקבל אישור לנכות מהכנסתו החייבת את הסכומים שהפקיד, עד תקרה, ובכך נהנה מהטבה כספית בגובה המס השולי שלו מוכפל בסכום שאושר לניכוי.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף