דלג לתוכן
ביטוח חיים

תוספת מקצועית - מילון ביטוח חיים

מבוטח העוסק במקצוע המוגדר ע"י חברת הביטוח כמסוכן מן הרגיל משלם תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד הנובע מעיסוקו.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף