דלג לתוכן
ביטוח חיים

שחרור מתשלום פרמיות - מילון ביטוח חיים

ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ואשר משחרר את המבוטח מהצורך להמשיך ולשלם את דמי הביטוח. בתקופה זו נשמרים כל הכיסויים הביטוחיים ואף ממשיך החיסכון לגיל פרישה כפי שהיה ערב קרות מקרה הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף