דלג לתוכן
ביטוח חיים

פוליסה  - מילון ביטוח חיים

החוזה בין המבוטח לחברת הביטוח בו נקבעים זכויות וחובות הצדדים זה כלפי זה במסגרת תוכנית הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף