דלג לתוכן

פוליסה  - מילון ביטוח חיים

החוזה בין המבוטח לחברת הביטוח בו נקבעים זכויות וחובות הצדדים זה כלפי זה במסגרת תוכנית הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס