דלג לתוכן
ביטוח חיים

תוספת רפואית  - מילון ביטוח חיים

מבוטח שמצב בריאותו מעלה את הסיכון לקרות מקרה הביטוח משלם תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף