דלג לתוכן

תוספת רפואית  - מילון ביטוח חיים

מבוטח שמצב בריאותו מעלה את הסיכון לקרות מקרה הביטוח משלם תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס