דלג לתוכן
ביטוח חיים

מבטח - מילון ביטוח חיים

הגוף הלוקח עליו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוח ומתחייב לשפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן. רק מי שיקבל רישוי מבטח, כדי שיותר לו לעסוק בביטוח, רק באותם ענפי ביטוח שניתן עליהם הרשיון.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף