דלג לתוכן
ביטוח חיים

מקרה הביטוח - מילון ביטוח חיים

המאורע, כמוגדר בפוליסה, אשר התרחשותו מזכה את המבוטח או המוטב, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף