דלג לתוכן

מקרה הביטוח - מילון ביטוח חיים

המאורע, כמוגדר בפוליסה, אשר התרחשותו מזכה את המבוטח או המוטב, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס