דלג לתוכן

הנחה בביטוח - מילון ביטוח חיים

ההפרש בין הפרמיה התעריפית לבין הפרמיה בפועל. הנחה יכולה להיות לכל תקופת הביטוח או לתקופה מוגבלת.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס