דלג לתוכן

פנסיית נכות - מילון ביטוח חיים

פנסיה חודשית המשולמת לעמית פעיל בקרן פנסיה אשר איבד את יכולתו לעבוד כמוגדר בתקנון הקרן.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס