דלג לתוכן
ביטוח חיים

מאזן - מילון ביטוח חיים

דוח כספי המציג את מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה למועד מסוים (יום המאזן). לעיתים משתמשים במונח זה באופן מושאל למערכת הדוחות הכספיים הכוללת של החברה. מבנה ותזמון פרסום המאזן נקבע עפ"י חוק.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף