דלג לתוכן

תקופת המתנה - מילון ביטוח בריאות

תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או שיפוי כלשהוא, אלא רק בסופה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס