דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת המתנה - מילון ביטוח בריאות

תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או שיפוי כלשהוא, אלא רק בסופה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף