דלג לתוכן

ערך פדיון - מילון ביטוח בריאות

סכום הכסף המגיע למבוטח למשיכה בזמן נתון על פי תנאי הפוליסה בשל מרכיב החסכון בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס