דלג לתוכן

מצב רפואי קודם/קיים  - מילון ביטוח בריאות

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו אצל כל מבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח לרבות בשל מחלה או תאונה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס