דלג לתוכן

השתתפות עצמית - מילון ביטוח בריאות

חלקו של המבוטח בהוצאות ו/או בתשלומים בגין מקרה הביטוח הנוגע בדבר בהתאם לתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף