דלג לתוכן

תשלום לפנים משורת הדין - מילון ביטוח בריאות

תשלום תגמולי ביטוח, או חלקם, על ידי המבטח, מבלי שיהיה מחוייב בכך על פי תנאי הפוליסה או החוק.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס