דלג לתוכן
ביטוח בריאות

דמי ניהול אחרים (דמי ניהול חשבון, גורם פוליסה) - מילון ביטוח בריאות

סכום המנוכה מהפרמיה לפוליסה ומשמש לכיסוי ההוצאות בגין הניהול והטיפול השוטף בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות