דלג לתוכן
ביטוח בריאות

דמי ניהול אחרים - מילון ביטוח בריאות

דמי ניהול חשבון, גורם פוליסה

סכום המנוכה מהפרמיה לפוליסה ומשמש לכיסוי ההוצאות בגין הניהול והטיפול השוטף בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות