דלג לתוכן
ביטוח בריאות

דמי ניהול - מילון ביטוח בריאות

דמי ניהול חשבון, גורם פוליסה

דמי ניהול המנוכים מהפרמיה ומהחסכון המצטבר בהתאם למצוין בתנאי הפוליסה/דף פרטי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף