דלג לתוכן

בונוס בגין היעדר תביעות - מילון ביטוח חיים

הנחה בפרמיות הניתנת למבוטח שלא הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, על–פי תנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס